Magazyn logistyczny Schavemaker wraz z częścią biurowo-socjalną w Kątach Wrocławskich

Magazyn logistyczny Schavemaker

Magazyn logistyczny Schavemaker wraz z częścią biurowo-socjalną w Kątach Wrocławskich. Powierzchnia użytkowa wynosi 6.000 m2 a z zagospodarowaniem terenu 10.000 m2.

INWESTOR: Schavemaker Poland Sp z o.o.
LOKALIZACJA: Kąty Wrocławskie
OKRES REALIZACJI: 2018 – 2019 r.