Hala produkcyjno-magazynowa Ulus Metal Polska S.A

Kamiński Budownictwo - Hala produkcyjno-magazynowa Ulus Polska S.A

Hala produkcyjno-magazynowa Ulus Metal Polska S.A z częścią biurowo-socjalną wraz z portiernią i stacją trafo oraz z infrastrukturą techniczną.
Dodatkowo w obrębie działek inwestora została wykonana: instalacja energii elektrycznej i gazu ziemnego. W ramach inwestycji zrealizowano także budowę kanalizacji deszczowej i instalację wodociągową z podziemnym zbiornikiem PPoŻ i kompresorownią. Ponadto wykonano również infrastrukturę drogową czyli drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz place manewrowe i stanowisko czerpania wody.

Powierzchnia hali – 5300 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych – 4000 m2.

INWESTOR: Ulus Metal Polska S.A.
LOKALIZACJA: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Zabrzu
OKRES REALIZACJI: 2018 – 2019 r.