Hala produkcyjno-magazynowa Procars Tychy

hala produkcyjno-magazynowa ProCars Tychy

Realizacja obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Jest to budynek jednokondygnacyjny o rzucie prostokątnym i wymiarach 62,21 x 39,35m, wysokość attyki 14,72m względem przyległego terenu. Hala ma formę prostopadłościanu z dachem płaskim i obniżeniem od strony istniejącej hali produkcyjnej nr 8.

Fundamenty stanowią żelbetowe stopy monolityczne, częściowo połączone ściągami, na których opierają się słupy prefabrykowane oraz podwaliny monolityczne. Konstrukcja dachu została wykonana jako stalowa, przykryta blachą trapezową. Elewację tworzy blacha trapezowa w układzie pionowym.

Obecnie znajdujemy się na etapie montażu blachy trapezowej oraz wykonania murów oporowych dla zjazdu dokowego. Trwają prace przygotowawcze do montażu belek podsuwnicowych oraz roboty związane z montażem murów oporowych w strefie dokowej.

Przewidywany termin realizacji: 10 styczeń 2022r – 10 sierpień 2022r.

Powierzchnia zabudowy: 2 448m2
Wysokość (w kalenicy): 14,66m
Kubatura: 33 895m3

Inwestor: ProCars Sp. z o. o.
Lokalizacja: Tychy ul. Graniczna 29