Przebudowa obiektu handlowego Tesco w Bytomiu

Przebudowa obiektu handlowego Tesco w Bytomiu

Realizacja dla Inwestora Saller Polbau w Bytomiu obejmuje przebudowę istniejącego budynku handlowego z częściowymi rozbiórkami, przebudowę parkingów i dróg oraz budowę nowego budynku handlowego. W sumie blisko 13 000 m2 powierzchni użytkowych i 15 000 m2 powierzchni dróg i parkingów.

Przebudowany budynek o konstrukcji nośnej stalowej, natomiast główna konstrukcja nowego budynku jest wykonana z konstrukcji prefabrykowanej i stalowej. Elewacje obu budynków są z płyt warstwowych w układzie pionowym wraz z fasadami szklanymi.

Na chwilę obecną w obrębie przebudowy prowadzony jest remont istniejącego dachu oraz trwa wzmacnianie konstrukcji nośnej, prowadzone są też prace w zakresie infrastruktury technicznej.

Na nowobudowanym obiekcie trwa montaż prefabrykatów.

Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2024 r.