PRAKTYKI STUDENCKIE – INŻYNIER BUDOWY W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PRAKTYKI STUDENCKIE – INŻYNIER BUDOWY W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Może to być osoba, która ukończyła studia w kierunku budownictwa (absolwent) lub jest w trakcie realizacji takich studiów.

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • Pomoc w procesie ofertowania i kosztorysowania,
 • Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót,
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • Nadzór nad pracami podwykonawców,
 • Dbałość o należyte standardy BHP,
 • Wsparcie Kierownika Budowy w bieżących uzgodnieniach w trakcie realizacji robót,
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.

Od Ciebie oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, ewentualnie 3 rok studiów,
 • Umiejętność programu AUTOCAD,
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie,
 • Znajomość prawa budowlanego i przepisów BHP związanych z realizacją robót budowlanych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Czynne prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • Możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów oraz rozwoju zawodowego,
 • Nabycie praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Niezbędne narzędzia pracy,

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV na adres e-mail praktyka@kaminski.org.pl

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, nr 101, poz. 926, ze zm.)”