Park Przemysłowy przy ul. Wspólnej w Żorach

Park Przemysłowy przy ul. Wspólnej w Żorach

Park składa się z czterech obiektów o łącznej powierzchnia użytkowej 4690m2. W zakresie prac była również instalacje zewnętrzne, wewnętrzne oraz wykonanie dróg, parkingów oraz chodników o łącznej powierzchni 8000m2. Budynek biurowy został zrealizowany w systemie tradycyjnym, hale wykonano w układzie szkieletowym prefabrykowanym. Główna konstrukcja nośna została wykonana jako rama słupów oraz dźwigarów sprężonych o rozpiętości ok.29m.

W ramach parku wykonano:
− Budynek socjalno-biurowy powierzchni 1200 m2 oraz hale o przeznaczeniu magazynowo-usługowo-produkcyjnym,
− Hala 1 – 390 m2,
− Hala 2 – 370 m2,
− Hala 3 – 1170 m2 (z możliwością podziału na mniejsze powierzchnie),