Obiekt rehabilitacyjny i ośrodek całodobowej opieki przy ul. Jana Śliwki w Gliwicach

Obiekt rehabilitacyjny i osrodek calodobowej opieki przy ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach

Realizacja polegająca na termomodernizacji, rozbudowie obiektu znajdującego się w Gliwicach przy ul. Jana Śliwki 12 wraz z przebudową oraz adaptacją na cele ośrodka rehabilitacji i ośrodka całodobowej opieki o powierzchni 3150m2

Zakres naszych prac obejmował przebudowę przyziemia budynku pod cele ośrodka rehabilitacji: sale rehabilitacyjne, szatnie dla pacjentów, sale konferencyjną oraz tor treningowy dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku. Rozbudowę obiektu o wiatrołap oraz dwa szyby windowe, wyposażone w dźwigi osobowe obsługujące cały budynek.

Adaptacja 2 piętra budynku polegała na wykonaniu 4 mieszkań wspomaganych dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane oraz 20 miejsc całodobowej opieki przeznaczonych pod turnusy dla osób starszych, chorych na stwardnienie rozsiane.

Termomodernizacja obejmowała docieplenie elewacji, stropodachu oraz nowe pokrycie dachowe. Wykonano budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalację solarną pozwalającą na pozyskanie ciepła do ogrzania wody z promieniowania słonecznego.

Inwestycja realizowana była w okresie 05.2020-11.2021.

Łączna wartość kontraktu: ~8 400 000 zł netto