Hala montażowo magazynowa EBZ Automation

Kamiński Budownictwo - Hala EBZ Gliwice

Budowa jako Generalny Wykonawca Hala montażowo magazynowa EBZ Automation z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Wykonano także nawierzchnie drogowe o powierzchni 2540 m2 wraz z sieciami zewnętrznymi – kanalizacją deszczową i sanitarną z separatorami. Konstrukcja hali hybrydowa – słupy żelbetowa, konstrukcja dachu stalowa

W hali montażowo magazynowej EBZ zamontowano dwie suwnice o udźwigu 10 t każda. Wykonana została również instalacja elektryczna – instalacja niskoprądowa: sieć LAN, CCTV, kontrola dostępu oraz kontrola czasu pracy, szynoprzewody. Ponadto w zakresie instalacji sanitarnych – instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, deszczowa, instalacja ogrzewania promiennikami wodnymi oraz wentylacja mechaniczna, kotłownia gazowa 125 kW.
Hala montażowo magazynowa EBZ posiada powierzchnię:

Powierzchnia hali – 1700 m2, kubatura – 15250 m3 ,
Powierzchnia terenów utwardzonych – 2540 m2.

INWESTOR: EBZ Automation – Engineering Sp. z o.o.
LOKALIZACJA: Gliwice, ul. Błogosławionego Czesława 15OKRES REALIZACJI: od kwietnia do października 2019 r.