Modernizacja istniejących obiektów biurowo-magazynowych

Kamiński generalne wykonawstwo - obiekty biurowo-magazynowe. Admitex Sosnowiec
. Generalny wykonawca obiektów kubaturowych Sosnowiec.

Modernizacja istniejących obiektów biurowo-magazynowych.