Częstochowski Park Przedsiębiorczości Kucelin

Częstochowski Park Przedsiębiorczości Kucelin

Rozpoczęliśmy budowę Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości Kucelin w postaci zespołu hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem.