Hala magazynowa produktów rolnych przy ul. Stalowej w Piekarach Śląskich

Hala magazynowa produktów rolnych przy ul. Stalowej w Piekarach Śląskich