Hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym Schavemaker

Hala magazynowa z zapleczem

Realizujemy jako Generalny Wykonawca inwestycję pt. „Hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym oraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną infrastrukturą techniczną, w tym instalacją kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz urządzeniami technicznymi, elementami zagospodarowania terenu i obsługi komunikacyjnej wraz ze zjazdem (…)”.

Powierzchnia całkowita hali magazynowej – 5.061 m2,
Powierzchnia część socjalno-biurowa – 1022 m2,

INWESTOR: Schavemaker Poland Sp. z o.o.
LOKALIZACJA: Kąty Wrocławskie, ul. Przemysłowa