Budowa budynku biurowego z częścią magazynową dla D+H Polska

Budowa budynku biurowego z częścią magazynową D+H Wrocław

Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa budynku biurowego z częścią magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym instalacją wody zimnej, ciepłej i instalacji wody ppoż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazu, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji zasilania systemu oddymiania.

Powierzchnia użytkowa – 1118 m2 (w tym powierzchnia części biurowej i socjalnej – 732 m2, powierzchnia części magazynowej z kotłownią 386 m2),
Powierzchnia terenów utwardzonych 1536 m2,

INWESTOR: D+H Polska
LOKALIZACJA: Wrocław, ul. Polanowicka Północna
OKRES REALIZACJI: 2017 r.