Hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym Schavemaker

INWESTOR: Schavemaker Poland Sp. z o.o.

LOKALIZACJA: Kąty Wrocławskie, ul. Przemysłowa

Realizujemy jako Generalny Wykonawca inwestycję pn. „Hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym oraz zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną infrastrukturą techniczną, w tym instalacją kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz urządzeniami technicznymi, elementami zagospodarowania terenu i obsługi komunikacyjnej wraz ze zjazdem (…)”.

Powierzchnia całkowita hali magazynowej – 5.061 m2, część socjalno-biurowa – 1022 m2