Realizacje zakończone

Pawilon handlowy
Pawilon handlowy

INWESTOR: ADM
LOKALIZACJA: Zabrze

ZAKRES PRAC: Generalne wykonawstwo pawilonu handlowego o powierzchni 1000 m2 wraz z zapleczem socjalno-biurowym.
OKRES REALIZACJI: 2016 r.

Salon i serwis samochodowy dla dealera BMW
Salon i serwis samochodowy dla dealera BMW

INWESTOR: Sikora Sp. z o.o.

LOKALIZACJA: Bielsko Biała

ZAKRES PRAC: Generalne wykonawstwo – realizacja inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego salonu samochodowego i dostosowanie go do nowych standardów BMW. Dobudowa nowej części serwisu i salonu wraz z pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi oraz biurowymi o łącznej powierzchni 3500 m2.
OKRES REALIZACJI: 2014 – 2015 r.

Serwis samochodowy dla dealera Toyoty
Serwis samochodowy dla dealera Toyoty

INWESTOR: JaNowAn

LOKALIZACJA: Zabrze

ZAKRES PRAC: Wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj rozbudowy istniejącego serwisu samochodowego o dodatkowe stanowiska robocze oraz myjnię dla samochodów osobowych o łącznej powierzchni 300 m2.
OKRES REALIZACJI: 2016 r.

Salon i serwis samochodowy dla dealera Mercedesa
Salon i serwis samochodowy dla dealera Mercedesa

INWESTOR: Inter Car

LOKALIZACJA: Świerklany

ZAKRES PRAC: Generalne wykonawstwo – dla dealera Mercedes-Benz oraz Citroen zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na budowie salonu i serwisu samochodowego o powierzchni 5300 m2 wraz z kompletem instalacji, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
OKRES REALIZACJI: 2013 – 204 r.

Hala magazynowa
Hala magazynowa

INWESTOR: S.C. LOGOS

LOKALIZACJA: Bielsko-Biała

ZAKRES PRAC: Generalne wykonawstwo – zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na budowie hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni 1200m2.
OKRES REALIZACJI: 2010 – 2011 r.

Salon samochodowy dla dealera Citroena
Salon samochodowy dla dealera Citroena

INWESTOR: Inter Car

LOKALIZACJA: Wrocław

ZAKRES PRAC: Generalne wykonawstwo – budowa salonu samochodowego Citroen wraz serwisem diagnostycznym, instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni 2200 m2.
OKRES REALIZACJI: 03.2009 – 01.2010 r.

Magazyn materiałów sypkich
Magazyn materiałów sypkich

INWESTOR: Ferrum S.A.

LOKALIZACJA: Białogard

ZAKRES PRAC: Generalne wykonawstwo – budowa magazynu materiałów sypkich o łącznej powierzchni 1630 m2. W ramach inwestycji wykonaliśmy także prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu.
OKRES REALIZACJI: 12.2014 – 09.2015 r.

Budynek biurowo-magazynowy
Budynek biurowo-magazynowy

INWESTOR: Inox-Plus

LOKALIZACJA: Sosnowiec

ZAKRES PRAC: Generalne wykonawstwo – w ramach inwestycji wykonaliśmy budynek biurowo-magazynowy o powierzchni 2000 m2 wraz z kompletną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
OKRES REALIZACJI: 2010 r.

Pasaż handlowy
Pasaż handlowy

INWESTOR: Kar-Tel

LOKALIZACJA: Gliwice

ZAKRES PRAC: Generalne wykonawstwo – budowa pasażu handlowego „Jasna” z indywidualnymi stanowiskami dla sprzedających o łącznej powierzchni 670 m2.
OKRES REALIZACJI: 05.2011 09.2011 r.

Blok kogeneracji
Blok kogeneracji

INWESTOR: Biowat

LOKALIZACJA: Świerklany Górne

ZAKRES PRAC: Budowa bloku kogeneracji o mocy 3MW wraz infrastrukturą towarzyszącą – roboty ziemne, fundamentowe oraz drogowe, sieci zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu.
OKRES REALIZACJI: 2016 r.